Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια …

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια:
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υλικά Αναρρόφησης – Παροχέτευσης ) .
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ιατρικά Εργαλεία Μ.Χ. Συρραφής –Απολίνωσης ) .
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδων αίματος.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Καθετήρες)
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (καθαριστικά δαπέδου)
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια οφθαλμολογικού εξοπλισμού.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας λοιπού χημικού υλικού (αιθέρας).
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Χειρουργικά μοσχεύματα).
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ