Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια:

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενός ηλεκτροκαρδιογράφου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

  • Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για το Γ.Ν. Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια βραχίονα στήριξης καλωδίου ασθενούς για ηλεκτροκαρδιογράφους (τεμάχια 2) για το Γ.Ν. Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.