Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες μυοκτονίας, εντομοκτονίας και οφιοαπώθησης

Το Νοσοκομείο Κιλκίς καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά για παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, εντομοκτονίας και οφιοαπώθησης.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΥΠΟΔ. ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ