Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ακτινογραφικών φιλμ.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών διάλυσης νεφρών.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ζυγαριάς με βάση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων » για το Γ.Ν Κιλκίς.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.