Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας πλαστικών στατώ ουροσυλλεκτών.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών /εξαρτήματα εξοπλισμού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (θερμόμετρα και κουβέρτες αλουμινίου).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών Μ.Τ.Ν..

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας διάφορων καθετήρων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων εξοπλισμού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας χειρουργικών αποστειρωμένων γαντιών.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας επιστημονικών οργάνων (πιεσόμετρο).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας επιδεσμικού υλικού – γάζας.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας συρίγγων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας πλαστικών στατώ ουροσυλλεκτών.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών /εξαρτήματα εξοπλισμού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (θερμόμετρα και κουβέρτες αλουμινίου).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας επιδεσμικού υλικού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας Υγειονομικού υλικού.