Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για …..

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για :

1. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
2. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας διάφορων χειρουργικών πεδίων.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
3. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών αναρρόφησης – παροχέτευσης.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
4. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ιατρικός ρουχισμός.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
5. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
6. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (νάρθηκας ρινός).
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
7. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών θεραπείας νεφρών.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
8. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας καθετήρων.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
9. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικουλικού (διαθερμίες).
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
10.Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας επιδεσμικού υλικού – γάζα.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
11. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας διάφορων χημικών υλικών αποστείρωσης.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
12.Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών αποστείρωσης.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
13.Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναισθησιολογικών υλικών.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ