Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας εντύπων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού ψύξης.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας επιστημονικών οργάνων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας μπαταριών.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού ιατρείων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας εξαρτημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας διάφορων περιχειρίδων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ειδών υγιεινής.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων Η/Υ – εκτυπωτών.