Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών αναρρόφησης – παροχέτευσης.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών οξυγονοθεραπείας.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας λοιπού χημικού υλικού (διάφορα τρυβλία).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας λοιπού χημικού υλικού (σκόνη και ραβδιά νιτρικού αργύρου).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας λοιπού χημικού υλικού (αιθέρας).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας λοιπού χημικού υλικού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων εξοπλισμού (αντισκουριακό χειρουργικών εργαλείων).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ενδοτραχειακών σωλήνων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών αποστείρωσης.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας χαρτικών καταγραφής διαγνωστικών συσκευών.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (κόλλα σύγκλησης τραύματος).