Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για :

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας επιδεσμικού υλικού.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ιατρικών εργαλείων.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας διαφόρων σωληναρίων.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ιατρικού βαμβακιού.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για τις ανάγκες χειρουργικών επεμβάσεων του Γ. Ν. Κιλκίς.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ