Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Απολυμαντικών Υλικών
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Συριγγών
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Επιδεσμικού υλικού
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Χειρουργικών πεδίων/ενδυμασία μ.χ.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Ουροσυλλεκτών
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Αλατιού (μαγειρικό-χοντρό)
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Διάφορων αντιδραστηρίων εργαστηρίων
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Ιατρικών υλικών Μ.Τ.Ν.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Ιατρικών ραμμάτων
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Υγρών αιμοκάθαρσης ΜΤΝ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Οφθαλμολογικού εξοπλισμού
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Οφθαλμολογικού εξοπλισμού (Tip φακοθρυψίας)
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Ιατρικής γάζας
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ