Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ψυγείων για το Γ.Ν Κιλκίς.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια fan coil και κλιματιστικών τύπου split unit για το Γ.Ν Κιλκίς.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για τις ανάγκες χειρουργικών επεμβάσεων.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων του Γ.Ν Κιλκίς.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.