Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας μπαταριών και υπηρεσιών αντικατάστασης αυτών σε χειρουργικές τράπεζες OPT VANTO.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων Η/Υ – εκτυπωτών.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ιατρικών αναλώσιμων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμου υλικού αποστείρωσης.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών οξυγονοθεραπείας.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας καθετήρων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας νοσοκομειακών ειδών από χαρτί.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (χαρτοβάμβακας).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ιατρικής γάζας.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κολάρων μαλακών αυχένα.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κολάρων μαλακών αυχένα.