Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών εξέτασης δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο του νέου κορωνοϊού covid-19.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας υλικών με τοποθέτηση αυτών για επέκταση δικτυακής υποδομής δεδομένων.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.