Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας λοιπού χημικού υλικού (σκόνη και ραβδιά νιτρικού αργύρου).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αιθυλικής αλκοόλης .

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΙΜΑΤΙΣΜΟ).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας λοιπού χημικού υλικού.