Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών αποστείρωσης.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ιατρικού ρουχισμού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ιατρικών ραμμάτων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια χειρουργικών πεδίων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού – γάζας.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (διάφορα υλικά για λαπαροσκοπήσεις).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια διάφορων καθετήρων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών αποστείρωσης.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ελαστικών επιδέσμων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού (αυτοκόλλητοι επίδεσμοι).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού (επιθέματα και βαζελινούχες γάζες).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών αναρρόφησης – παροχέτευσης.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (κύπελλα καλλιέργειας).