Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ….

Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Απολύμανσης/Εξολόθρευσης και Μικροβιοκτονίας για τις ανάγκες του Γ.Ν Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα ενός έτους συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.472,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών – Η/Υ.
Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας διαφόρων ημερολογίων.
Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών / εξαρτημάτων εξοπλισμού
Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ