Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Υλικών αποστείρωσης
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Ιατρικής γάζας
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Υλικών αναρρόφησης – παροχέτευσης
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Υλικών αποστείρωσης
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Ιατρικών γαζών
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Ιατρικών Εργαλείων
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια διαφόρων σωληναρίων
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ