Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μηχανημάτων τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κίτρινων κάδων μολυσματικών.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.