Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Γαντιών ιατρικών μιας χρήσης.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Οφθαλμολογικού εξοπλισμού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Ιατρικών υλικών.