Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΔ για την ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς (Φορέας Κιλκίς και Φορέας Γουμένισσας), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ