Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΣΥΜΒΑΣΗ Φ.Α., 22-5-2017

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς μετά την υλοποίηση του Διασυνοριακού Προγράμματος  “IPA SHIELD”  και την ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή εσωτερικού δικτύου Φυσικού Αερίου προχώρησε την Τετάρτη 17-05-2017 στην υπογραφή της σύμβασης  για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου με την Εταιρεία ΔΕΠΑ-Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. Η σύμβαση, η οποία έχει ισχύ από την 01-06-2017 θα καλύψει τις ετήσιες ανάγκες του κεντρικού λεβητοστασίου του νοσοκομείου καθώς και τη λειτουργία των μαγειρείων του. Ήδη, στο νοσοκομείο πραγματοποιούνται οι τελευταίες δοκιμές των εγκαταστάσεων και εντός της εβδομάδας αναμένεται η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία. Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς είναι ο πρώτος Δημόσιος Φορέας του νομού που θα λειτουργήσει με φυσικό αέριο. Με τη λειτουργία του δικτύου Φυσικού Αερίου αναμένεται το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων να μειωθεί σημαντικά ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν και οι περιβαλλοντικοί ρύποι.