Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση Λογιστικών Υπηρεσιών

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση Λογιστικών Υπηρεσιών (Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019, Τήρηση Γενικής, Αναλυτικής Λογιστικής και Δημοσίου Λογιστικού χρήσης 2020) του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς και Αποκεντρωμένη Νοσοκομειακή Μονάδα – ΚΥ Γουμένισσας), συνολικού προϋπολογισμού 23.387,10€ πλέον ΦΠΑ (29.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.