Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Απολυμαντικών

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Απολυμαντικών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 23.885,00€ πλέον ΦΠΑ (25.318,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.