Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την «Ανάθεση υπηρεσιών Συλλογής Αποκομιδής και
Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού
Νοσοκομείου Κιλκίς – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας».

Για περισσότερες πληροφορίες  πατήστε εδώ.