Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

Θέμα: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας) συνολικού προϋπολογισμού 6.776,00 πλέον ΦΠΑ (8.402,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Για λήψη του εγγράφου  πατήστε εδώ