Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Ακτινογραφικών Φιλμ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια  «Ακτινογραφικών Φιλμ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ