Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Γραφικής και Χαρτικής Ύλης Ιατρικών Οργάνων”

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Γραφικής και Χαρτικής Ύλης Ιατρικών Οργάνων” για τις ανάγκες του Γ.Ν Κιλκίς (Φορέας Κιλκίς και Φορέας Γουμένισσας) συνολικού προϋπολογισμού 3.390,61€ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή