Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια …..

Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Κασετών φακοθρυψίας για το μηχάνημα INFINITI VISION SYSTEM OZIL» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 11.700,00 € πλέον ΦΠΑ (14.508,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ