Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών τροφίμων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Δραστικών ουσιών.