Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Συνοπτικός δ/σμος υπηρεσιών «Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών «Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς (Φορέας Κιλκίς και Φορέας Γουμένισσας), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δείτε τη διακήρυξη εδώhttps://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A971%CE%994690%CE%922-%CE%A71%CE%9A