Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Σχόλια που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαβούλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Οι παρατηρήσεις αφορούν στους παρακάτω αριθμούς διαβουλεύσεων:

20DIAB000009096, 20DIAB000009093, 20DIAB000009095, 20DIAB000009092

20DIAB000009094, 20DIAB000009091, 20DIAB000009090

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.