Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Σχόλια που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαβούλευσης – Γουμένισσα

Σχόλια που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαβούλευσης για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι παρατηρήσεις αφορούν τη διαβούλευση με αριθμό: DIAB000008925.

Οι παρατηρήσεις αφορούν τη διαβούλευση με αριθμό: DIAB000008926.