Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Βιογραφικό Αναπληρωτή Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Ιωάννης Τσαμαδιάς

Αναπληρωτής Διοικητής στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς», με αρμοδιότητα στο πρώην Γ.Ν. − Κ.Υ. Γουμένισσας, αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβε ο Ιωάννης Τσαμαδιάς του Γεωργίου, Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (σύμφωνα με την Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.:29017/19.04.2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 214/Υ.Ο.Δ.Δ./2016), στέλεχος του Ε.Σ.Υ. από το 1997.

Διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής & Οργάνωσης του Γ.Ν. Μελισσίων “Αμαλία Φλέμιγκ”, Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής & Οργάνωσης του Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Γιαννιτσών και Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Γιαννιτσών.