Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Βιογραφικό Αναπληρωτή Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Ηλίας Ζάχαρης

Αναπληρωτής Διοικητής στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς», με αρμοδιότητα στο πρώην Γ.Ν. − Κ.Υ. Γουμένισσας, αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβε, για τριετή θητεία (ΦΕΚ 12/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13-1-2020), ο Ηλίας Ζάχαρης του Γρηγορίου, πτυχιούχος του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.