Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς αποτελείται από επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή τους σε τομείς για το Νοσοκομείο και τα κέντρα Υγείας που υπάγονται σε αυτό.

Προσωπικό Νοσοκομείου ανά ειδικότητες
Ιατρικό 92
Νοσηλευτικό 289
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας* 40
Διοικητικό 41
Τεχνικό και λοιπό 26
Σύνολο 488

*Ψυχολόγοι, Ακτινοφυσικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Βιοχημικοί, Φαρμακοποιοί, Φυσιοθεραπευτές, Τεχνολόγοι-Παρασκευαστές κλπ

Προσωπικό Κέντρων Υγείας ανά ειδικότητες
Κ.Υ. Πολυκάστρου Κ.Υ. Δροσάτου ΕΠΑΣ
Ιατρικό 24 7 0
Νοσηλευτικό 11 10 2
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας* 6 0 0
Διοικητικό 1 1 1
Τεχνικό και λοιπό 2 1 0
Σύνολο 44 19 3

*Ψυχολόγοι, Ακτινοφυσικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Βιοχημικοί, Φαρμακοποιοί, Φυσιοθεραπευτές, Τεχνολόγοι-Παρασκευαστές κλπ