Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Βιογραφικό Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Ιωάννης Ανδρίτσος

Διοικητής στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς», αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβε, για τριετή θητεία (ΦΕΚ 23/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./16-1-2020), ο Ιωάννης Ανδρίτσος του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Βουκουρεστίου (Ρουμανία), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.