Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο που έχει συσταθεί στο Γ.Ν. Κιλκίς είναι 9μελές εκλεγμένο Συμβουλευτικό όργανο, όπου εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες των εργαζομένων και η θητεία του είναι διετής.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο  του Γ.Ν. Κιλκίς αποτελείται από :

 1. Χρυσοχοΐδου Χριστίνα,  Πρόεδρος  (Ιατρός, Διευθυντής, ειδικότητας Ω.Ρ.Λ.)
 2. Αβραμίδης Μιλτιάδης, Μέλος (Ιατρός, Διευθυντής, ειδικότητας Ορθοπεδικής)
 3. Γεωργίου Μαρίκα, Μέλος (Ιατρός, Διευθύντρια, ειδικότητας Οδοντιατρικής)
 4. Καϊσίδης Γεώργιος, Μέλος, (Ιατρός, Επιμελητής Α΄, ειδικότητας Χειρουργικής) με αναπληρωματικό Μέλος τη Δηλοπούλου Αγγελική(Ιατρός, Επιμελητής Α΄, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας)
 5. Καζαντζίδης Λάζαρος, Μέλος (Ιατρός, Επιμελητής Β’, ειδικότητας Οφθαλμιατρικής)
 6. Αλγιουνίδης Μανσούρ-Ιωάννης, Μέλος, (Ιατρός, Ειδικευόμενος, ειδικότητας Ορθοπεδικής)
 7. Καναρίδου Ασημένια, Μέλος, (Π.Ε. Διαιτολογίας)
 8. Νικολαΐδου Ευθυμία, Μέλος, (Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων)
 9. Καζαντζίδου Αικατερίνη, Μέλος, (Π.Ε. Νοσηλευτικής)

Ο ρόλος του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου.

Οι αρμοδιότητες του Ε.Σ. είναι:

 • Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου & μηνιαίου προγράμματος εφημεριών των ιατρών των Τομέων & Τμημάτων του Νοσοκομείου.
 • Η συγκρότηση και παρακολούθηση της δραστηριότητας Επιστημονικών Επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, όταν η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.
 • Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου.
 • Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασσικής & ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου
 • Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας
 • Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον Διοικητή, ότι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών