Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο που έχει συσταθεί στο Γ.Ν. Κιλκίς είναι 9μελές εκλεγμένο Συμβουλευτικό όργανο, όπου εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες των εργαζομένων και η θητεία του είναι διετής .

Το Επιστημονικό Συμβούλιο  του Γ.Ν. Κιλκίς αποτελείται από :

 1. Μπαλαμπανίδης Θεόδωρος,  Πρόεδρος  (Ιατρός, Συντονιστής Διευθυντής, ειδικότητας Ω.Ρ.Λ.)
 2. Καρακώστας Γεώργιος, Μέλος (Ιατρός, Διευθυντής, ειδικότητας Καρδιολογίας)
 3. Κωφίδου Διαμαντούλα, Μέλος (Ιατρός, Διευθύντρια, ειδικότητας Αναισθησιολογίας)
 4. Μαρκόπουλος Νικόλαος, Μέλος, (Ιατρός, Επιμελητής Α΄, ειδικότητας Ορθοπεδικής)
 5. Κυριακοπούλου Αιμιλία, Μέλος (Ιατρός, Επιμελήτρια Β’, ειδικότητας Παιδιατρικής)
 6. Αλ Χαρφούσι Ριάντ, Μέλος, (Ιατρός, Ειδικευόμενος, ειδικότητας Ορθοπεδικής)
 7. Σαμολαδά Ιωάννα, Μέλος, (Π.Ε. Βιοχημικός)
 8. Παρασκευαΐδου Ευθυμία, Μέλος, (Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών, Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας)
 9. Αναστασιάδου Δέσποινα, Μέλος, (Τ.Ε. Νοσηλευτικής) με αναπληρωματικό Μέλος την Τσώνου Χριστίνα (Τ.Ε. Νοσηλευτικής)

Ο ρόλος του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου.

Οι αρμοδιότητες του Ε.Σ. είναι:

 • Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου & μηνιαίου προγράμματος εφημεριών των ιατρών των Τομέων & Τμημάτων του Νοσοκομείου.
 • Η συγκρότηση και παρακολούθηση της δραστηριότητας Επιστημονικών Επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, όταν η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.
 • Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου.
 • Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασσικής & ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου
 • Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας
 • Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον Διοικητή, ότι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών