Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Χορηγούμενες Ειδικότητες

Οι κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς χορηγούν τις εξής ειδικότητες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Γενική Ιατρική πλήρης 4 χρόνια
Παθολογία 3 χρόνια
Πνευμονολογία πλήρης 5 χρόνια
Καρδιολογία πλήρης 4 χρόνια
Παιδιατρική 2 χρόνια
Νεφρολογία πλήρης 4 χρόνια
Νευρολογία 1 χρόνο
Ιατρική της Εργασίας πλήρης 4 χρόνια
Χειρουργική πλήρης 6 χρόνια
Ορθοπεδική πλήρης 6 χρόνια
Αναισθησιολογία 2 χρόνια
Μαιευτική-Γυναικολογία πλήρης 4 χρόνια
Ουρολογία 1/2 χρόνια
Οφθαλμολογία πλήρης 4 χρόνια
ΩΡΛ 1 χρόνο
Ακτινολογία πλήρης 5 χρόνια
Μικροβιολογία πλήρης 5 χρόνια
Παθολογική ανατομική 1/2 χρόνια