Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Τρία καινούρια αναισθησιολογικά μηχανήματα στο Γ.Ν. Κιλκίς

Την εβδομάδα που μας πέρασε παρελήφθησαν και εγκαταστάθηκαν με επιτυχία τρία υπερσύγχρονα αναισθησιολογικά μηχανήματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013 (Ipa Shield) και αποτελεί τμήμα προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και σχετικών υπηρεσιών από το εν λόγω επιχορηγούμενο πρόγραμμα.
Στην προσπάθεια της ισόρροπης ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας του Νομού μας, το ένα εκ των τριών σύγχρονων μηχανημάτων που παρελήφθησαν προωθήθηκε στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας. Τα υπόλοιπα δυο τοποθετήθηκαν και ήδη χρησιμοποιούνται στα νέα χειρουργεία του Νοσοκομείου Κιλκίς τα οποία εγκαινιάστηκαν πριν από λίγους μήνες.
Η προμήθεια των καινούριων αυτών αναισθησιολογικών μηχανημάτων, οδηγεί στο άνοιγμα μίας ακόμη χειρουργικής αίθουσας και άρα στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των προγραμματισμένων χειρουργείων αλλά και στην αύξηση των επεμβάσεων από το νοσοκομείο μας.
Άμεσος στόχος, άλλα και όραμα τόσο του προσωπικού όσο και της διοίκησης του Νοσοκομείου είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προσπάθεια εκσυγχρονισμού όλων των τμημάτων και των υπηρεσιών του ιδρύματος μας ώστε να απολαμβάνουν οι πολίτες του Νομού μας και όχι μόνο, όσο το δυνατόν καλύτερου επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Έτσι πολύ σύντομα (στα τέλη του καλοκαιριού 2015) έχει δρομολογηθεί, μέσω του ιδίου προγράμματος, η παραλαβή απινιδωτών, καρδιογράφων, ψηφιακών πιεσόμετρων οξύμετρων καθώς και άλλου βοηθητικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Το διασυνοριακό πρόγραμμα Ipa Shield αποτελεί μία εξωστρεφή πρωτοβουλία η οποία σχεδιάστηκε από το Νοσοκομείο μας στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013 και υλοποιείται σε συνεργασία με το νοσοκομείο Γευγελής. Αποτέλεσε μία προσπάθεια αποκεντρωμένου σχεδιασμού, με τη συμμετοχή στελεχών του νοσοκομείου τόσο στη φάση του σχεδιασμού, όσο και στη φάση της υλοποίησης και είναι η πρώτη φορά που το νοσοκομείο μας κατάφερε να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Στόχος του έργου είναι, μέσα από την ανάπτυξη παράλληλων και κοινών δράσεων εκατέρωθεν των συνόρων, να συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής, Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.123.537,00€, εκ των οποίων τα 686.862,00€ κατευθύνονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ως επικεφαλής εταίρο και τα 436.675,00€ στο Γενικό Νοσοκομείο της Γευγελής.