Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας) συνολικού προϋπολογισμού 17.651,00 € πλέον ΦΠΑ (21.887,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

 

Δείτε τη διακήρυξη εδώ