Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Θέμα: Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ για...

Read More

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ για «Αναλυτή Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης» ως συνοδός εξοπλισμός.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια...

Read More