Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Φυγόκεντρος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου» – Γουμένισσα

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον...

Read More

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Φορητός αναπνευστήρας» – Γουμένισσα

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον...

Read More

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Θ (6 ΜΗΧ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Θ (6 ΜΗΧ.)...

Read More

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Θ (9 ΜΗΧ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Θ (9 ΜΗΧ.)...

Read More
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ για...

Read More