Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ για «Προμήθεια Καυσίμων». – Γουμένισσα

Θέμα: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ για «Προμήθεια   Καυσίμων». Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς-Αποκεντρωμένη Οργανική...

Read More

Παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από οικονομικούς...

Read More

Διαβούλευσης για το είδος «Υπηρεσίες Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Επικίνδυνων Αποβλήτων» – Γουμένισσα

Θέμα: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ για παροχή υπηρεσίας «Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών...

Read More

Παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από οικονομικούς...

Read More

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  για τις ανάγκες...

Read More