Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Διαφόρων Καθετήρων

Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Διαφόρων Καθετήρων.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

ΤΕΥΔ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)