Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Γαντιών εξεταστικών μιας χρήσης και Aποστειρωμένων χειρουργικών γαντιών.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

ΤΕΥΔ (ΓΑΝΤΙΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (ΓΑΝΤΙΑ)