Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την ανάθεση προμήθειών για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού..

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας επιθέματος στήριξης κεντρικού φλεβικού καθετήρα για τις...

Read More

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενεργών μεταγωγέων δικτύου επικοινωνιών 48 πορτών

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενεργών μεταγωγέων δικτύου επικοινωνιών 48 πορτών (Network...

Read More