Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ενός ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ για τις ανάγκες του, θέτει σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε για το σκοπό αυτό αρμόδια επιτροπή και οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν κατά...

Read More

Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Read More

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Δομικών Υλικών» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια  «Δομικών Υλικών» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Read More
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Read More
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Γραφικής και Χαρτικής Ύλης

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Γραφικής και Χαρτικής Ύλης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς και του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Δείτε τη διακήρυξη εδω ΤΕΥΔ ΓΡ....

Read More
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαγωνισμός Ανάθεσης Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Η υπ’ αρ. 28/2017 διακήρυξη για την Ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων συνολικού προυπολογισμού 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς. Δείτε την διακήρυξη εδώ https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%97%CE%964690%CE%922-%CE%9C%CE%A9%CE%A3  

Read More