Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Read More

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Γραφικής και Χαρτικής Ύλης

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Γραφικής και Χαρτικής Ύλης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς και του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Δείτε τη διακήρυξη εδω ΤΕΥΔ ΓΡ....

Read More

Διαγωνισμός Ανάθεσης Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Η υπ’ αρ. 28/2017 διακήρυξη για την Ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων συνολικού προυπολογισμού 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς. Δείτε την διακήρυξη εδώ https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%97%CE%964690%CE%922-%CE%9C%CE%A9%CE%A3  

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Γραφικής και Χαρτικής Ύλης Ιατρικών Οργάνων”

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Γραφικής και Χαρτικής Ύλης Ιατρικών Οργάνων” για τις ανάγκες του Γ.Ν Κιλκίς (Φορέας Κιλκίς και Φορέας Γουμένισσας) συνολικού προϋπολογισμού 3.390,61€ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής Δείτε τη Διακήρυξη εδώ Κατεβάστε το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΚ.26/2016

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ” ΠΠΥΥ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33140000-3 Προϋπολογισμός : 60.324,69 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Οργάνωση και υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών ιατρικών σεμιναρίων στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας «Εξειδικευμένη Εκπαίδευση» του έργου IpA Shield «Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross- Border Area»

Οργάνωση και υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών ιατρικών σεμιναρίων στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας «Εξειδικευμένη Εκπαίδευση»  του έργου IpA Shield «Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross- Border Area» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 79951000-5 Προϋπολογισμός : 9.840.00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κατεβάστε...

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2016 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΠΠΥΥ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 15321000-4 Προϋπολογισμός : 1.834,18 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 24/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΛΜΥΡΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ)

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΛΜΥΡΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ)» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 15800000-6 Προϋπολογισμός : 2.550,32€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 23/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ¨

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33141200-2 Προϋπολογισμός : 16.220,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κατεβάστε το αρχείο

Read More