Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 31/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ¨ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ¨ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39221000-7 Προϋπολογισμός : 25.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 30/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ¨ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (scrub up)¨ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33932000-2 Προϋπολογισμός :  6.150,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 28/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 50400000-9 Προϋπολογισμός : 72.584,35 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο29/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (μυοκτονία – εντομοκτονία – οφιοαπώθηση)¨ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 90921000-9 Προϋπολογισμός :  2.281,90€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 28/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ¨ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ¨ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 50400000-9 Προϋπολογισμός :  72.584,35€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 26/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 90910000-9 Προϋπολογισμός : 7.200,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2014

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09100000-0 Προϋπολογισμός :  414.634,15 € (χωρίς ΦΠΑ),  510.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 26/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 90910000-9 Προϋπολογισμός : 7.200,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More