Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο29/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (μυοκτονία – εντομοκτονία – οφιοαπώθηση)¨ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 90921000-9 Προϋπολογισμός :  2.281,90€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 28/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ¨ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ¨ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 50400000-9 Προϋπολογισμός :  72.584,35€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 26/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 90910000-9 Προϋπολογισμός : 7.200,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2014

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09100000-0 Προϋπολογισμός :  414.634,15 € (χωρίς ΦΠΑ),  510.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 26/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 90910000-9 Προϋπολογισμός : 7.200,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 25/2014

ΕΠΑΝΑΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ¨ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ¨ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 44111000-1 Προϋπολογισμός : 4.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 24/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 24/2014  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 44115210 – 4 Προϋπολογισμός : 6.150,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 24/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 44115210 – 4 Προϋπολογισμός : 6.150,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 23/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Γ.Ν.  ΚΙΛΚΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39314000-6 Προϋπολογισμός : 73.300,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More