Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 37/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (scrub up)» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33932000-2 Προϋπολογισμός :  6.150,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 36/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39221000-7 Προϋπολογισμός :  25.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 35/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 50400000-9 Προϋπολογισμός :  4.817,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  (Φ.Α)» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 44115200-1 Προϋπολογισμός :  15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο    

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ¨ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ¨ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39221200-9 Προϋπολογισμός :  2.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 31/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ¨ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ¨ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39221000-7 Προϋπολογισμός : 25.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 30/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ¨ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (scrub up)¨ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33932000-2 Προϋπολογισμός :  6.150,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 28/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 50400000-9 Προϋπολογισμός : 72.584,35 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More