Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΠΥΥ2013

Ανοικτοί διαγωνισμοί με σφραγισμένες προσφορές στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας 2013 για την προμήθεια ειδών και αναθέσεων υπηρεσιών. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΠΥΥ2013

Πρόχειροι διαγωνισμοί με σφραγισμένες προσφορές στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας 2013 για την προμήθεια ειδών και αναθέσεων υπηρεσιών. Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 39/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΕΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39221200-9 Προϋπολογισμός :  2.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 38/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39220000-0 Προϋπολογισμός :  14.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 37/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (scrub up)» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33932000-2 Προϋπολογισμός :  6.150,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 36/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39221000-7 Προϋπολογισμός :  25.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 35/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 50400000-9 Προϋπολογισμός :  4.817,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  (Φ.Α)» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 44115200-1 Προϋπολογισμός :  15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο    

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ¨ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ¨ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39221200-9 Προϋπολογισμός :  2.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More