Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ DRY ΚΑΜΕΡΑΣ¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ DRY ΚΑΜΕΡΑΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 32354100-0 Προϋπολογισμός : 20.0000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33731110-7 Προϋπολογισμός : 8.0000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33181000-2 Προϋπολογισμός :  45.0000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33141420-0 Προϋπολογισμός :  12.0000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33695000-8 Προϋπολογισμός :  3.0000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή κατεβάστε το αρχειο ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 33/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33198000-4 Προϋπολογισμός :  5.945,90€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 32/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39340000-7 Προϋπολογισμός : 109.447,86€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης :  Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.) κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 31/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ¨ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «Παροχής προσωπικού εστίασης  (Μαγειρεία – Διανομή φαγητού) »¨ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 55321000-6 Προϋπολογισμός : 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : χαμηλότερη τιμή κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 29/2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 50400000-9 Προϋπολογισμός : 7.260,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 28/2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 15000000-8 Προϋπολογισμός : 56.226,15€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή Κατεβάστε το αρχείο

Read More