Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων»...

Read More