Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών διάλυσης νεφρών

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών διάλυσης νεφρών του...

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υποβολή προσφοράς για την ανάθεση παροχής λογιστικών υπηρεσιών χρήσης 2024

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υποβολή προσφοράς για την ανάθεση παροχής λογιστικών υπηρεσιών χρήσης...

Read More

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ψυγείων και θερμομέτρων – υγρομέτρων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ψυγείων και θερμομέτρων – υγρομέτρων. Για...

Read More

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξαρτημάτων για το Ενδοσκοπικό του Νοσοκομείου.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξαρτημάτων για το Ενδοσκοπικό του Νοσοκομείου. Για προβολή...

Read More

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για το Γ.Ν. Κιλκίς.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για το Γ.Ν....

Read More